24. veebruar 2008 – Eesti riigi jaoks oluliste inimeste mälestamine seoses EV 90 aastapäevaga

Eesti Muinsuskaitse Seltsi juurde 2007. aastal moodustatud Kaasmaalaste Mälestuse Jäädvustamise Ümarlaud, mille liikmed esindavad Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut, Muinsuskaitseametit, Kaitse-, Kultuuri-, Välis-, Haridus- ja teadusministeeriumit, Eesti Arhivaaride Ühingut ning Eesti Muinsuskaitse Seltsi teeb ettepaneku mälestada Eesti Vabariigi 90. aastapäeval riiklikul tasandil 90 isikut, ilma kelleta ei oleks sündinud ja püsinud iseseisev Eesti Vabariik.