2007 – Uusi trükiseid

UUS! Eesti Muinsuskaitse Seltsi 2007.a. jõulukleebis

Ilmunud on Eesti Muinsuskaitse Seltsi 20. aastapäeva erimark.  EMS liikmetele soodushind.

European preventive archaeology. Ungari Muinsuskaitseameti ja Euroopa Nõukogu ühisväljaanne, 2007

Alasi ja haamri vahel: artikleid ja mälestusi Konstantin Pätsist. MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum, 2007

Eesti Kodu-uurimise Seltsi ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi aastaraamat 2006. 
Hind 35 krooni.

Europa Nostra scientific bulletin 60: Fortified Churches and Monasteries.

Archäologie in Deutschland märts-aprill 2007

Ajakiri “Conservation” 1/2007: sisaldab artikleid teemadel “Preventive conservation, Sustainability and Environmental Management”, “Collections Care, Human Comfort and Climate Control”, projects, events and publications.

Ajakiri “Conservation” 3/2006: sisaldab artikleid teemadel “Rock art today”, “Preserving a Worldwide Heritage”, Projects, events, publications etc.

Kodu vanas majas: säästva renoveerimise põhitõed ( Tarmo Elvisto, Rene Pere 2006) 

Muinsuskaitse aastaraamat 2005 : Tartu Jaani kiriku taastamine, Varemete kaitsmine, Vaene Vigala jm.

Muinsuskaitse aastaraamat 2004: Siimeoni kiriku restaureerimine, investeerimistoetused mälestiste omanikele, “Eesti mõisakool”, Saaremaa tuulikud jm.

Oreli ehituse ja restaureerimise põhimõtted. (Rene Levoll, Tallinn 2006) Vt. tutvustus lisas.

Eesti riigivanemad – märtrid ja tulehoidjad (MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum, Tallinn 2006)

Looduslikud värvid ehituses.  Kuidas valmistada ja kasutada vanu häid värve. (R. Pere, T. Elvisto)

Eesti sillad (Tartu, 2006)

DVD Raua vägi – Iron Power (Jüri Peets, Karl Kello.  Eesti ja inglise keeles)Eksperimentaalarheoloogia alane film, milles rekonstrueeriti muinasaegse rauasulatuse tehnoloogiaid, kaasa arvatud rauasulatusahju ehitamine ja ettevamistustööd raua töötlemiseks.  Film valgustab ka sepatöö omapära ja võimalikke raua tehnoloogiate levikuid Pikkus ca 30 min.