18. – 30. september 2007 – Euroopa Muinsuskaitsepäevad

Euroopa Muinsuskaitsepäevad on üle-Euroopaline ettevõtmine, mis algas 15 aastat tagasi ja milles praeguseks osaleb 49 Euroopa Kultuurikonventsiooniga ühinenud riiki.  Euroopa Muinsuskaitsepäevade eesmärk on laiemale avalikkusele tutvustada nii oma maa kui Euroopa kultuuripärandit, andes igaühele võimaluse tasuta külastada mälestisi ning kultuuriloolisi paiku ning oma ajaloopärandit paremini tundma õppida.  Kuna Euroopa Muinsuskaitsepäevi tähistatakse igal sügisel sama-aegselt kõikides Euroopa Kultuurikonventsiooniga ühinenud riikides, siis loob see ka omalaadse ühtekuuluvuse ja ajaloo tunnetuse Euroopa riikide vahel.  Samuti saavad muud maad teada nendest ettevõtmistest, mida Eestis korraldame oma mälestiste tutvustamiseks. Eesti osaleb Euroopa Muinsuskaitsepäevadel alates 1993. aastast.

Käesoleva aasta Euroopa Muinsuskaitsepäevade  teemaks oleme valinud päevakajalise ja üha aktuaalsemaks muutuva teema „Miljööväärtuslikud alad“.  Miljööalade all ei pea me silmas mitte üksnes ajaloolisi linnakeskusi või omanäolisi puitrajoone, vaid ka maastikke laiemalt, mida pealesuruv ehitustegevus kipub rikkuma.