mai – juuni 2007 – Paeliidu tegemisi

 27. mai Tamsalu päevade käigus Viadukti paemurrus ehituskivi murdmise näitlik õppepäev. Kell16 etendus “Retk läbi paekivi”.

4. juuni Porkuni paemuuseumi asutamise 15. aastapäev.  Kell 15 Energiarada Küngassaarel.

15. juuni Porkuni paemuuseumi arengukonverents: 15 aastat muuseumi, paeliitu ja Eesti rahvuskivi. 100 aastat Limbergi shahtahjude asutamisest Tamsalus.

30.juuni Põltsamaa Muuseumi päev.  Seli-Koigi paekarjääris Raplamaal Siluri-Ordoviitsiumi piiri määramine.

Lisateave Eesti Paeliidu teadussekretär Eino Tombergilt einotomberg@hot.ee