21. märts 2006 – Kas Päts ja Laidoner olid sõbrad?

21. märtsil kell 17 leiab Laidoneri Muuseumis aset Toivo Kallase ettekanne
“Kas Päts ja Laidoner olid sõbrad?”

Kõik Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti Lipu Seltsi liikmed on oodatud!