3. jaanuar 2006 – Relvarahu mälestushetk

Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Lipu Selts, Kindral Johan Laidoneri Selts ja Eesti Sõjahaudade Hooldeliit kutsuvad üles riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi, kogudusi, seltse – kogu avalikkust (s.h. ajakirjandust) ning kõiki kaaskodanikke peatuma 3. jaanuaril kell 10.30 minutiks, et anda au nendele, kelle ohvrimeelsus tegi võimalikuks Eesti Vabariigi sünni.