Eesti Vabaduse Risti kavalerid. Register

Viljandi Muuseumi väljaandena ilmus 2004. aasta lõpul uudisteos “Eesti Vabaduse Risti kavalerid.  Register”.  Autoriteks on Mati Strauss, Jaak Pihlak, Ain Krillo.
Register tutvustab Eesti riikliku teenetemärgi Vabaduse Risti pälvinud isikute põhiandmeid.  Loendisse on koondatud 2078 Eesti kodanikuks arvatud kavaleri auaste, nimi, sünni- ja surmadaatum ning -koht, lisaks teave matmispaigast.

Registri avalik esitlus toimub 1. veebruaril kell 15.00 Rahvusraamatukogus.