Robert de Caluwé rahvusvahelise heraldikaauhinna laureaatide autasustamine

Auhind on asutatud Soome ja Eesti heraldikute poolt väljapaistva heraldiku, ikoo-nimaalija, pedagoogi ja vaimuliku, 6. mail 1913 Hollandis Sus van Gentis sündinud, 1940. aastal Soome lähetatud  mitrapraost Robert de Caluwé 90. sünnipäeval 6. mail 2003. aastal tema elutöö auks ja jätkamiseks. Robert de Caluwé on oma pikaajalise pühendunud töö ja loominguga andnud olulise panuse mitme maa ja rahva kultuuri arengusse. Isa Robert nimetas ja õnnistas ametisse auhinda määrava Kapiitli esimesed liikmed: Anders Segersven, Kari K. Laurla, Markku Koponen (Soome), Priit R. Herodes, Toomas Peek ja Jüri J. Dubov (Eesti).

Robert de Caluwé Rahvusvaheline  Heraldikaauhind määratakse isikutele, kellel on silmapaistvalt väärilisi teeneid heraldiliste teadmiste säilitamisel, rakendamisel ja edasiarendamisel. Auhinda antakse igakordselt välja kuuel alal.

Tänavu 18. aprillil määrati need nii: 1. heraldiline kunst – Jaime Bugallal y Vela (Hispaania); 2. teadustöö – Dr. George V. Vilinbakhov (Venemaa); 3. veksilloloogia – Prof. Michel R. Lupant (Belgia); 4. faleristika – Mart Puusepp (Eesti); 5. teavitustöö – Jukka K. Suvisaari (Soome); 6. elutöö – Kimmo Kara (Soome)

Kahjuks ei olnud auhindade üleandmise juures 6. mail 2005, isa Roberti 92. sünnipäeval meie keskel enam auväärset patrooni ennast, sest isa Robert de Caluwé suri 21. aprillil. Helge mälestus temast jääb kestma paljudes tänulikes südametes ja ka Robert de Caluwé Rahvusvahelises Heraldikaauhinnas.

Autasustamistseremoonial esines avakõnega Kapiitli suursekretär Toomas Peek. Laureaatide nimed tegi teatavaks Kapiitli president Anders Segersven, vastavad diplomid ja Teeneteristid andis kohaletulnud laureaatidele üle Kapiitli asepresident Priit R. Herodes.

6. mai , Püha Maria kirik Helsingis