Raamatuesitlus

Alates aastast 1978, mil asutati Europa Nostra muinsuskaitseauhind, kuni tänavuse Euroopa kultuuripärandi aastani 2018 on Põhja Euroopa 8 riigist pälvinud selle kõrge tunnustuse 163 projekti. Nende seas on 12 Grand Prix´d ehk peaauhinda. Taani, Rootsi ja Norra on osa võtnud alates auhinna asutamisest 1978. aastal, Soome liitus aastal 1987, Eesti aastal 2001, Läti 2002, Leedu 2003 ja Island 2015. aastal.

Lundi Ülikooli professor Johan Martelius kirjutab raaatu eessõnas: „Kõige suurem erinevus Põhja ja Lõuna Euroopa vahel on muidugi kliima. Seda kinnitab ka tulekolde asukoht, mis Põhja Euroopa hoonetes on ikka domineerivalt kesksel kohal. Sama olulised on ka külma- ja tuuletõkked, mis sundisid varakult välja arendama Põhjamaade puitarhitektuuri traditsioone. … Külmas kliimas tuleb erilist rõhku panna katustele. Tavapäraselt oli Islandi majadel paks turbakatus, sest see oli seal piirkonnas kõige efektiivsem.“

Europa Nostra organisatsioonid Põhjamaades, teiste seas Eesti Muinsuskaitse Selts, soovivad trükisega tähistada Euroopa kultuuripärandiaastat ning juhtida tähelepanu meie piirkonnas taastatud ja hästi hoitud kultuuriväärtustele, suurepärasele restaureerimis- ja konserveerimistööle, vabatahtlike panusele pärandi säilitamisel, raskele ja tänuväärsele teadustööle kultuuripärandi vallas ning inimestele ja organisatsioonidele, kellele muinsuskaitse on olnud suureks elutööks.

Euroopa Liidu/ Europa Nostra muinsuskaitseauhinnale esitatakse igal aastal rohkesti projekte, millest valdav enamik on väga heal tasemel ja mille taga on paljude inimeste tohutu pühendunud töö. Ainult 10 – 15 % esitatud töödest pälvib lõpuks auhinna. Raamatu koostajad loodavad, et see kogumik innustab inimesi üles otsima ja külastama paiku, mis on osutunud auhinna väärilisteks.

Euroopa kultuuripärandi aasta puhuks valminud trükise Eesti poolne koostaja on Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS), kes alates 2015. aastast on Eesti esindaja Europa Nostras. EMS asutati 12. detsembril 1987. aastal ning on praeguseks üks vanimaid järjepidevalt tegutsevaid kodanikuühendusi Eestis. EMS ühendab üle 50 algüksuse ja sadu hajaliikmeid üle terve Eesti.

Europa Nostra on Euroopa suurim ja mõjuvõimsaim muinsuskaitseorganisatsioon, asutatud 29. novembril 1963, kes ühendab kodanikuühendusi rohkem kui 40 riigis. Europa Nostra seisab jõuliselt kultuuripärandi kaitsel ning teeb koostööd Euroopa Liidu ja riikide valitsuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Olete oodatud raamatu esitlusele 24. augustil kell 16.

Trükist Euroopa Liidu ja Europa Nostra auhinnatud töödest Põhja Euroopas saavad huvilised Eesti Muinsuskaitse Seltsist Pikk 46 Tallinnas.