Muinsuskaitsekuu

Rahvusvahelise muinsuskaitsepäeva traditsioon ulatub tagasi aastasse 1984, mil UNESCO pöördus oma ekspertorganisatsiooni ICOMOS-i (Rahvusvaheline Mälestiste ja Mälestisalade Kaitse Nõukogu) liikmesriikide poole vastavateemalise päeva tähistamiseks alates 1985. 18.aprillist. Kuna Eestis toimus 1985.aasta 4.-7. juunini laiaulatuslik ja osavõtjaterohke (osalesid 15 välisriigi ja 12 NSVL liiduvabariigi delegatsiooni) ICOMOS-i kollokvium teemal “Arhitektuurimälestiste tänapäevase kasutamise ja kaitse probleeme” otsustasid selle organiseerijad Riiklik Ehituskomitee ja Vabariiklik Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsioon nimetatud ürituse sissejuhatuseks korraldada esmakordselt ka Muinsuskaitsepäeva tähistamise. Sellest kasvaski järgnevatel aastatel välja Muinsuskaitsekuu traditsioon. Kuu alguspäevaks on 18.aprill ning selle lõpudaatum langeb kokku Muuseumi-päevaga 18.mail. Viimasel kümnendil ja seda eriti Tallinnas on nimetatud kuu vedajaks ja peaorganisaatoriks Eesti Muinsuskaitse Selts, kelle poolt on kokku pandud ka järgnev Muinsuskaitsekuu ürituste kava.

  Head osavõttu!