Mälestustahvel Briti sõjaväelastele

16. detsembril 2005 avasid Tema Kuninglik Kõrgus Yorki hertsog prints Andrew ja Eesti Kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts Inglismaal Kuningliku Sõjalaevastiku kodusadama Portsmouthi katedraalis Eestist toodud mälestustahvli aastatel 1918-1919 Läänemerel hukkunud Briti mere- ja õhu-väelastele.

Portsmouthis avatud mälestustahvel on koopia Eesti Muinsuskaitse Seltsi algatusel 20. juulil AD 2003 Tallinna Püha Vaimu  kirikusse paigaldatud plaadist.

Mälestustahvli pidulikul avamisel osalesid veel Ühendatud Kuningriigi Kaitseväe juhataja kindral Sir Michael Walker, Esimene Merelord admiral      Sir Allan West, Tema Majesteedi suursaadikud Sarah Squire ja Nigel Haywood ja teised.

Eesti poolt olid lisaks admiral Tarmo Kõutsile kohal Eesti Vabariigi suursaadik Ühendatud Kuningriigis Kaja Tael koos teiste Eesti Londoni saatkonna diplomaatidega, Eesti Mereväe ülem kaptenmajor Peeter Ivask, peakaplan kolonel Tõnis Nõmmik, Kaitseministeeriumi kantsler Lauri Almann, Kaitse-ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Madis Mikko, Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige suursaadik Trivimi Velliste, Laidoneri Muuseumi direktor Indrek Tarand. Samuti olid kohal mälestus-tahvli koopia Inglismaale paigaldamise mõtte alga-taja, Eesti Muinsuskaitse Seltsi auliige krahv Carlisle ja mälestustahvli kavandanud ning selle valmistamist juhtinud Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees heraldik Priit R Herodes.

mälestustahvli avamine