Mälestuskoosolek 29. oktoobril kell 10

1905. aasta 29. oktoobril Tallinnas Uuel turul kodanikuvabaduste kaitseks toimunud rahumeelse demonstratsiooni  ajal tsaarisoldatite poolt rahvahulga pihta avatud tule tagajärjel hukkus 94 inimest, 200 sai haavata. Neli päeva hiljem osales ohvrite matusel 40 000 inimest.

     29. oktoobril 2000 Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt korraldatud mälestus-koosolekul ütles Jaan Kross: “Siin toimus sündmus, millega Tsaari-Venemaa andis Eestile kogemuse ja veendumuse, mis kujundas otsustavalt meie suhtumisi vähemalt järgneva tosina aasta jooksul. Kuni aastani 1917. Kuni selleni, kui Eesti omariikluse idee sõnastati siinsamas väga lähedal, siia vahepeal ehitatud “Estonia” hoone katuse all.

     Tunnistagem: need, kes siin langesid, olid sel ajal eesti rahva inimlike õiglus- ja õigusnõudluste tuumikvägi. Ja sellise väena me neid alati ka mä-lestame. Aga tänases perspektiivis, nüüdse minevikkuvaataja pilgu jaoks – olid nad ka veel midagi muud. Ilma, et nad seda ise oleksid aimanud, olid nad kõigi Eesti omariiklusvõitluse ohvrite kauge eelsalk.

     Ning niisuguse teene eest, selles aus ja väärikuses – mälestagem neid täna ja edaspidi kahekordselt.”

     Eesti Muinsuskaitse Selts koos Vabariigi Presidendi Kantselei ja Tallinna linnavõimudega korraldab 100 aastat tagasi Uuel turul tsaari-võimude käsul mõrvatud ja vigastatud tallinlaste mälestuseks koosoleku Estonia teatri taga asuva 1905. aasta monumendi juures laupäeval, 29. oktoobril 2005 algusega kell 10. 00. Koosoleku arvatav pikkus on 30 minutit

     Mängib Piirivalve orkester. Kõnelevad Peeter Olesk, Tallinna Linnavoli-kogu esimees Toomas Vitsut ja EELK peapiiskop Andres Põder. Mälestussamba jalamile asetatakse pärjad Vabariigi Presidendilt, Riigiko-gult, Vabariigi Valitsuselt, Tallinna linnalt, Eesti Muinsuskaitse Seltsilt, Eesti Ametiühingute Keskliidult, kodanikuühendustelt, erakondadelt ja kõigilt soovijailt.

Austatud kaaslinlane!

Kutsume Teid osalema 1905. aastal Tallinnas Uuel turul

tsaarivõimude käsul mõrvatud ja vigastatud tallinlaste

mälestuskoosolekul.

Lugupidamisega

Eesti Muinsuskaitse SeltsPriit Herodes 51 939 147