Avalik ettekandeõhtu – Eesti tuletornid

Vana mereriigina on Eesti aegade jooksul oma rannikut tähistanud arvutute tuletornide ja meremärkidega.  Kõikide nende ehituslugu ja saatust on uurinud Jaan Vali, keda põhjaliku teadustöö eest autasustas ka üle-euroopaline muinsuskaitseorganisatsioon Europa Nostra oma kultuuripärandi kaitse medaliga.  Jaan räägib meile sellest, milliseid tuletorne ja millal ehitati, kuidas muutus ehitustehnika ja konstruktsioonid, mis seisus on tuletornid tänapäeval, kui neid on automatiseeritud ja kadumas on väärikas tuletornivahi amet.  Oma uurimistöös Eesti tuletornidest teeb Jaan ka ettepanekuid, milliseid tuletorne oleks vaja riigi poolt kaitsta, et ei häviks üks olulisemaid mälestiseliike, mis talletavad meresõidu ajalugu, kaubanduse ja tööstuse edenemist, Eesti sidemeid Euroopa ja laia maailmaga, inseneri- ja ehitajaoskusi, rääkimata ülikeerukatest optilistest seadmetest.