Aastaraamat 2005

Suur osa Eesti Muinsuskaitse Seltsi asutajatest ja tänastest liikmetest on ka Eesti Kodu-uurimise Seltsi taasasutajad ja tegelenud aastaid varemgi kodu-uurimise ja muististe kaitsega.  Et paremini täita oma missiooni ongi mõlema seltsi liikmeskonnas hatatud tunnetama vajadust tihedama koostöö järele, mille esimeseks viljaks sai ühine aastaraamat.

Head lugemist soovivad
Georgi Särekanno (EKUS) ja Jaan Tamm EMS), aastaraamatu koostajad