Seltsi ajaluguAlgüksusedUudisedKoosseisPartneridVälissuhtedSalme muinaslaev
 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tegevustoetus  EMS raamatukogu
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tegevustoetus

EMS kui valitsusväline mittetulundusühendus on üks vanemaid pidevalt tegutsevaid mtü-sid Eestis. 20 tegevusaasta jooksul on suur osa liikmeskonnast praeguseks soliidses vanuses, oluline on EMS eesmärkide laiema tutvustamise ja avalikustamise kaudu kaasata uusi liikmeid ning üle-Eestilist vabatahtlikku muinsuskaitselist tegevust toetada. Projekti eesmärgiks on laiema avalikkuse teavitamine ja kaasamine EMS tegevusse, EMS algüksuste tegevuse aktiviseerimine, muinsuskaitsealase koolitustsükli käivitamine (loengud, seminarid, töötoad), EMS tegevust kajastava aastaraamatu jt. trükiste väljaandmine koostöös partneritega, EMS tegevuse tõhustamine rahvusvahelisel tasandil, k.a. Euroopa tasandil tegutsevates võrgustikes ning väljaspool Eestit elanud ja töötanud eestlaste ja meie kaasmaalaste tegevuse dokumenteerimine ja jäädvustamine. Projekti käigus suureneb kodanikualgatus eelkõige oma kodukandi ajaloo ja kultuuri hoidmisel ja säilitamisel, mälestiste kaitseks ja hoolduseks kaasatakse rohkem vabatahtlikke ja eksperte, paraneb kodanike teadlikkus Eesti kultuuri- ja ajaloopärandist, paraneb ajaloo tundmine alates muinasjast kuni lähiajani, tiheneb koostöö riigi, kohalike omavalitsuste ja III sektori muinsuskaitse vahel.

 

 

 

Üldised eesmärgid:

 

 

-          EMS eesmärkide ja tegevuse tutvustamine laiemale avalikkusele;

 

 

-          EMS algüksuste tegevuse tugevdamine;

 

 

-          EMS liikmeskonna suurendamine;

 

 

-          Rahva ühismälu järjepidevuse tagamine;

 

 

-          Eesti ajaloo ja kultuuripärandi säilitamine, hooldamine ja kaitse

 

 

      -      Koostöö tihendamine teiste sarnaste eesmärkidega kodanikeühenduste, riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega (Eesti Kodu-uurimise Selts; Eesti Genealoogia Selts; Eesti Arhivaaride Ühendus; Eesti Arheoloogiaselts; Muinsuskaitseamet);     - Eesti kultuuripärandi laiem tutvustamine Euroopa riikides ning koostöö rahvusvaheliste muinsuskaitseorganisatsioonidega.

 

 

    - Lisavahendite kaasamine muinsuskaitselisse tegevusse.

 

 

    - EMS arhiivi ja raamatukogu sisseseadmine.

    2008. aastal toimunud avalikud ettekandeõhtud Eesti Muinsuskaitse Seltsis:

- 27. november "Eestlased Pihkva- ja Tverimaal - väljarändajad 19. sajandi II poolel ja 20. sajandi alguses". Esinevad Peeter Luksep ja Peep Pillak

- 16. detsember raamatu "Poliitilised repressioonid 1940. ja 1950. aastatel" esitlus

- 30. detsember "Omaalgatuslike ühenduste roll kodanikuhiskonna arengus".  Tõru klubi.

2009. aasta avalikud ettekandeõhtud:

- 29. jaanuar fotonäituse "Euroopa kultuuripärand aastal 2008" avamine, 2009. aasta fotokonkursi tingimuste tutvustamine.

- 26. veebruar "Eesti lähiajalugu filmikunstis", esineb ajaloolane Mart Laar

 - 26. märts Kuhu lähed, muinsuskaitse? Esineb EMS esimees Jaan Tamm

- 22. aprill Vabadussõja mälestusmärgid - nende saatus ja tulevik.  Esineb EMS juhatuse liige Mati Strauss

- 28. mai Rahvusvaheline mälestiste kaitse organisatsioon ICOMOS - Eesti Rahvuskomitee tegevusest: probleeme ja võimalusi ohustatud kultuuripärandiga Eestis ning selle kajastamine rahvusvahelistes ekspertorganisatsioonides. Esineb ICOMOS ERK president Robert Treufeldt.

- 5. november "Muinsuskaitsest muuseumini". EsinevadKultuuriministeeriumi asekantsler Anton Pärn, Vabaõhumuuseumi direkotr Merike Lang, Harjumaa Muuseumi direkotr Riine Kallas ja Viljandi Muuseumi direkotr Jaak Pihlak.

- 3. detsember "Eesti ajaloolised tuletornid".  Esineb Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor ja EMS liige Jaan Vali.

2010. aasta avalikud ettekandeõhtud:

- 27. jaanuar "Kuidas sai Eesti maa ja rahvas?" Esineb arheoloog ja muinsuskaitsja Tanel Moora.

- 19. veebruar "1941. aasta küüditamised Eestis". Esineb samanimelise raamatu autor Olev Ott.

- 9. märts Tallinna pommitamise aastapäev.  Kontsert-jumalateenistus Niguliste kirikus.

- 29. aprill "Eesti riigivanemate mälestuse jäädvustamisest". Esineb K. Pätsi Muuseumi direktor Elle Lees.Lisatud dokumendid:
KÜSK tegevustoetus
Esilehele   Tagasi   Prindi
Eesti Muinsuskaitse Selts   |   Pikk 46 10133 Tallinn   |   Telefon/Faks 6411 287   |  info@muinsuskaitse.ee