Seltsi ajaluguAlgüksusedUudisedKoosseisPartneridVälissuhtedSalme muinaslaev
 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Uudised
26.oktoober 2006 Jüri
 
26. oktoober 2006 Jüri
 
Muistne rauasulatuskoht Jüris
 
Kõnekoosolek Jüri koolimajas
 
Kõnekoosolek Jüri koolimajas
 
Kõnekoosolek Jüri koolimajas
 
20 aastat vabatahtliku muinsuskaitseliikumise algusest Eestis - Jüri kokkutulek

Oktoobris 1986 toimus Jüri alevikus, kirikus ja koolimajas muinsuskaitseklubide esimene kokkutulek. Tolle aja ühiskonnas oli see üks esimesi kodanike omaalgatusliku liikumise üritusi, mida ei korraldatud ega kontrollitud riigiorganite poolt. Kogunemise eesmärk oli algatada üle - eestilise muinsuskaitse seltsi loomine, mida riigi tasandil igati püüti vältida või sulandada teiste, varemloodud ja kontrollitavate liikumiste sisse. Jürisse kogunes kümnekonna klubi esindajaid tervest Eestist.

Kokkutuleku tähtsus seisnes selles, et valiti muinsuskaitseklubide nõukogu ning asuti ette valmistama seltsi loomist. Talgud ümberkaudsetel mälestistel ning kõnekoosolek koolimajas said eeskujuks järgnevatele, kuid palju mastaapsematele algatustele, mis aasta hiljem viisid Eesti Muinsuskaitse Seltsi loomisele. Jüri kokkutulekul koostatud üleskutsele järgnesid tuhanded huvilised ning loodi sadu omaalgatuslikke ühendusi üle kogu maa. Seetõttu on 20 aasta möödumine sellisest sündmusest märkimisväärne etapp kodanikuühiskonna arengus ja kolmanda sektori tekke alguspäevist Eesti ühiskonnas ajast, mil vaba, mitteriiklik ühinemine tundus veel peaaegu võimatu. Eesti Muinsuskaitse Seltsi loomine oli laia ühiskondliku kõlapinnaga liikumine, mis mängis väga suurt rolli iseseisvuse taastamisel ning inimeste teadvuse kujundamisel omariiklusest, rahvusliku enesemääramise ja iseolemise tundest.

 Eesti Muinsuskaitse Selts tähistab 20 aasta möödumist Jüri kokkutulekust 21. oktoobril piduliku kontsert-palvusega Jüri kirikus, kõnekoosolekuga Jüri koolimajas ning Jüri aleviku kultuurilooliste paikade tutvustamisega.  Ootame kokkutulekust osa võtma kõiki Eesti Muinsuskaitse Seltsi liikmeid ja muinsushuvilisi.

 Päevakava:

15.0          Kogunemine.  Ringkäik ja tutvumine Jüri alevikus asuvate mälestiste ja 1986. aasta talgupaikadega.

15.0          Kogunemine.  Ringkäik ja tutvumine Jüri alevikus asuvate mälestiste ja 1986. aasta talgupaikadega.

15.0          Kogunemine.  Ringkäik ja tutvumine Jüri alevikus asuvate mälestiste ja 1986. aasta talgupaikadega.

15.0          Kogunemine.  Ringkäik ja tutvumine Jüri alevikus asuvate mälestiste ja 1986. aasta talgupaikadega.

15.0          Kogunemine.  Ringkäik ja tutvumine Jüri alevikus asuvate mälestiste ja 1986. aasta talgupaikadega.

15.0          Kogunemine.  Ringkäik ja tutvumine Jüri alevikus asuvate mälestiste ja 1986. aasta talgupaikadega.

15.0          Kogunemine.  Ringkäik ja tutvumine Jüri alevikus asuvate mälestiste ja 1986. aasta talgupaikadega.

15.0          Kogunemine.  Ringkäik ja tutvumine Jüri alevikus asuvate mälestiste ja 1986. aasta talgupaikadega.

15.0          Kogunemine.  Ringkäik ja tutvumine Jüri alevikus asuvate mälestiste ja 1986. aasta talgupaikadega.

15.0          Kogunemine.  Ringkäik ja tutvumine Jüri alevikus asuvate mälestiste ja 1986. aasta talgupaikadega.

15.0          Kogunemine.  Ringkäik ja tutvumine Jüri alevikus asuvate mälestiste ja 1986. aasta talgupaikadega.

15.0          Kogunemine.  Ringkäik ja tutvumine Jüri alevikus asuvate mälestiste ja 1986. aasta talgupaikadega.

15.0          Kogunemine.  Ringkäik ja tutvumine Jüri alevikus asuvate mälestiste ja 1986. aasta talgupaikadega.

15.0          Kogunemine.  Ringkäik ja tutvumine Jüri alevikus asuvate mälestiste ja 1986. aasta talgupaikadega.

15.0          Kogunemine.  Ringkäik ja tutvumine Jüri alevikus asuvate mälestiste ja 1986. aasta talgupaikadega.

16.0          Kokkutuleku pidulik avamine Jüri kirikus.  Kontsert-palvuse viib läbi Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots, esineb Jüri segakoor.

17.0          Kõnekoosolek Jüri koolimajas.  Sõna võtavad EMS au-esimees Trivimi Velliste, EMS esimees Jaan Tamm ning muinsuskaitseklubide nõukogu asutajad.  Avalik arutelu valitsusväliste mittetulundusühenduste osast Eesti omariikluse taastamisel ning tegevusest tänapäeval. 

Ootame väga, et ajaloolise 1986. aasta kokkutulekust osavõtjad jagaksid meiega oma mõtteid ja mälestusi, Teie osavõtt aitab kaasa ürituse õnnestumisele.

Palume oma osavõtust teatada aadressil helle@muinsuskaitse.ee, lisades juurde oma kontaktandmed.

               
Esilehele   Tagasi   Prindi
Eesti Muinsuskaitse Selts   |   Pikk 46 10133 Tallinn   |   Telefon/Faks 6411 287   |  info@muinsuskaitse.ee